Miljön berör oss alla!

Vi som kör bil är beroende av en levande natur, för vår egen och kommande generationers skull, lika mycket som de som inte kör bil. Vi drar alla på olika sätt nytta av bilar och vägtransporter.

Antingen är vi aktivt beroende, genom att köra eller åka bil, eller passivt genom att samhället är beroende av bilar och bussar för arbetsresor, inköps- och fritidsresor samt vägtransporter av dagligvaror och gods. Här kan BiodrivMitt som förening och nätverk spela en stor roll på det regionala planet. Föreningen växer både i antal och på bredden. Tillsammans kan vi engagera oss för dessa viktiga frågor.

Välkommen som medlem i BiodrivMitt!

Styrelsen


KLIMATKLIVET VÄXLAR UPP

KLIMATKLIVET VÄXLAR UPP

Klimatklivet växlar upp

Nu har Klimatklivet varit i gång i nästan 2 år med att stödja lokala klimatåtgärder genom Klimatklivet. Hittills har vi nu delat ut 1,27 miljarder i stöd till 783 projekt i hela landet. En del av projekten är genomförda och har slutrapporterat, och vi börjar se spännande resultat på många håll.

 

  REGERINGEN FÖRESLÅR MER PENGAR TILL KLIMATKLIVET

I början av april föreslog regeringen att skjuta till en 500 miljoner extra till lokala klimatinvesteringar. Förslaget ska beslutas om i vårändringsbudgeten som klubbas i juni. Fram till dess jobbar Naturvårdsverket med att ta fram en plan om hur de växla upp verksamheten.

 

   NYA BESLUT – Nytt rekord i antal beslut

   151 nya klimatåtgärder fick beviljat stöd i den senaste beslutsomgången den 11 april. Det innebär att det nu är totalt 783 åtgärder som genomförs inom Klimatklivet.


Åsa Eklund Öberg

Klimat- och energisamordnare

 

 

Länsstyrelsen Gävleborg, Borgmästarplan, 801 70 Gävle

Tel. +46 (0)10-225 12 97

E-post: asa.eklundoberg@lansstyrelsen.se

Webb: www.lansstyrelsen.se/gavleborg