Miljön berör oss alla!

Vi som kör bil är beroende av en levande natur, för vår egen och kommande generationers skull, lika mycket som de som inte kör bil. Vi drar alla på olika sätt nytta av bilar och vägtransporter.

Antingen är vi aktivt beroende, genom att köra eller åka bil, eller passivt genom att samhället är beroende av bilar och bussar för arbetsresor, inköps- och fritidsresor samt vägtransporter av dagligvaror och gods. Här kan BiodrivMitt som förening och nätverk spela en stor roll på det regionala planet. Föreningen växer både i antal och på bredden. Tillsammans kan vi engagera oss för dessa viktiga frågor.

Välkommen som medlem i BiodrivMitt!

Styrelsen


Gävle Energi

Gävle Energi ska utveckla, producera och sälja produkter och tjänster inom energi och kommunikation som på bästa sätt ger våra företagskunder försprång, konkurrenskraft och tillväxtkraft och våra privatkunder ett behagligt liv, god ekonomi och närhet till andra. Det gör vi med stor hänsyn till miljö och natur.

Gävle Energi ska utveckla, producera och sälja produkter och tjänster inom energi och kommunikation som på bästa sätt ger våra företagskunder försprång, konkurrenskraft och tillväxtkraft och våra privatkunder ett behagligt liv, god ekonomi och närhet till andra. Det gör vi med stor hänsyn till miljö och natur.