Miljön berör oss alla!

Vi som kör bil är beroende av en levande natur, för vår egen och kommande generationers skull, lika mycket som de som inte kör bil. Vi drar alla på olika sätt nytta av bilar och vägtransporter.

Antingen är vi aktivt beroende, genom att köra eller åka bil, eller passivt genom att samhället är beroende av bilar och bussar för arbetsresor, inköps- och fritidsresor samt vägtransporter av dagligvaror och gods. Här kan BiodrivMitt som förening och nätverk spela en stor roll på det regionala planet. Föreningen växer både i antal och på bredden. Tillsammans kan vi engagera oss för dessa viktiga frågor.

Välkommen som medlem i BiodrivMitt!

Styrelsen


Gävle Dala Drivmedelskonvent - hösten 2017

Gävle Dala Drivmedelskonvent - hösten 2017

Gävle Dala Drivmedelskonvent genomförs sedan flera år i de båda länen Gävleborg och Dalarna.

 

INBJUDAN

Ett Drivmedelskonvent genomförs i Gävle torsdag den 28 september 9.30-15.00, med Gävleborg i fokus!

Tema: Rätt val av fordon och drivmedel för att etablera den fossilfria transportregionen

·     

Nytt från föreningen BiodrivMitt

·     

Nytt från projektet Green Drive Region

·     

Nytt från Gästrike Ekogas

·     

Nytt från Colabitoil

·     

Nytt från RATT-X- projektet, Högskolan

·     

Hur ska Gävleborg bli den fossilfria transportregionen?  Panelsamtal med företrädare för fordons-, drivmedels- och transportbranscherna, kommunerna och Region Gävleborg

·     

Lunch

·     

Vilka fordon och motorer väljs idag och vilka väljs 2030?

-      

Vice VD Jessica Alenius, BIL Sweden

·     

Hur ska vi skapa fossilfria transporter?

-      

Svante Axelsson, regeringens nationella samordnare, Fossilfritt Sverige

Plats: Gävle, Furusalen, Gävle konstcentrum, Kungsbäcksvägen 32, Gävle

Avgift: Gratis för medlemmar i BiodrivMitt, 400 kr exkl. moms för övriga

Anmälan senast 25 september!

Anmäl dig här!

 http://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=6682&key=323

Kontaktpersoner:  Lennart Sjögren, lennart.sjogren@gavlenet.com

eller Claes Rosengren, claesrosengren@gmail.com