Miljön berör oss alla!

Vi som kör bil är beroende av en levande natur, för vår egen och kommande generationers skull, lika mycket som de som inte kör bil. Vi drar alla på olika sätt nytta av bilar och vägtransporter.

Antingen är vi aktivt beroende, genom att köra eller åka bil, eller passivt genom att samhället är beroende av bilar och bussar för arbetsresor, inköps- och fritidsresor samt vägtransporter av dagligvaror och gods. Här kan BiodrivMitt som förening och nätverk spela en stor roll på det regionala planet. Föreningen växer både i antal och på bredden. Tillsammans kan vi engagera oss för dessa viktiga frågor.

Välkommen som medlem i BiodrivMitt!

Styrelsen


Då var Forsbacka biogasanläggning invigd!

Länsrådet Veronica Lauritzsen klipper bandet, assisterad av Tomas Engelmark, ordförande i Gästrike Ekogas.

Närmare 200 intresserade hade tagit sig  till Forsbacka Biogasanläggning den 12 september för att vara med om invigningen av världens största vertikala torrrötkammare.

Biogasanläggningen  kommer att producera en energimängd motsvarande 3 miljoner liter diesel årligen. Biogas som driver bussar, sopbilar och många andra fordon i Gävle med omnejd. Ett av framtidens gröna drivmedel som har en viktig roll i omställningen till en fossil fordonsflotta.

Läs mer på www.ekogas.se

Gefle Dagblad 9 september: