Miljön berör oss alla!

Vi som kör bil är beroende av en levande natur, för vår egen och kommande generationers skull, lika mycket som de som inte kör bil. Vi drar alla på olika sätt nytta av bilar och vägtransporter.

Antingen är vi aktivt beroende, genom att köra eller åka bil, eller passivt genom att samhället är beroende av bilar och bussar för arbetsresor, inköps- och fritidsresor samt vägtransporter av dagligvaror och gods. Här kan BiodrivMitt som förening och nätverk spela en stor roll på det regionala planet. Föreningen växer både i antal och på bredden. Tillsammans kan vi engagera oss för dessa viktiga frågor.

Välkommen som medlem i BiodrivMitt!

Styrelsen


Colabitoil invigde HVO-tankstation i Gävle

Nu kan både personbilar och lastbilar tanka HVO i Gävle Hamn!

Fredagen den 30 juni invigdes Colabitoils HVO-mack i Gävle Hamn!
Några som kom för att vara med på invigningen, som förrättades av
Colabitoils Niclas Bornegrim,
var bl a Johan Rune och Mikael Palm från Sandviken Energi, Åsa Eklund-Öberg och Aron Westlin från Länsstyrelsen, Mats Öhman från Bilmetro, Mikael Nyman från Gävle kommun, Daniel Arenholm och Lennart Sjögren från Colabitoil samt Claes Rosengren från BiodrivMitt.

Solen lyste och värmde extra!

Claes överlämnade en present i form av en tavla från BiodrivMitt.

Johan Rune och Mikael Palm överlämnade presenter från Sandviken Energi.

Mikael Nyman och
Claes tankade sina personbilar.